info@diyess.com.tr

Trend Genç Odası

G / W Y / H D /D
gardolap / wardrobe 151 210 58
karyola / bedstead 212 106 105
şifonyer / dresse 95 95 48
komodin / commode 60 72 50
Çalışma masası / work table
Üst modul / upper module 91 60 20
Alt modüI / lower moduJe 104 77 60

Renk uyarıcıdır,
sakinleştiricidir,
etkileyicidir,
dışavurumcudur,
hayat doludur,
semboliktir.
Hayatın
her yönünü kaplar, güzelleştirir.
Hayatımızda
her bir nesneye
güzellik,
canlılık verir.

Renkler ışığın ürettiği
enerji ile vücut fonksiyonlarını,
zihni ve duyguları etkiler.
Yapılan bilimsel çalışmalar
renklerin beyin gelişimine,
yaratıcılığa, verimliliğe ve
öğrenmeye faydasını
ispatlamıştır.